flag Geen geselecteerd(e) land/ taal (veranderen) separateur
 

Vertrouwelijkheid

Inleiding

We weten dat u, terecht, steeds meer belang hecht aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Etilux hecht ook veel belang aan uw privacy en zorgt voor de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke gegevens. In dit document vermelden we onze handelswijze, wat het verzamelen van informatie ten gevolge van uw inschrijving, van een aankop of van het vragen van informatie via onze website betreft. De vertrouweljikheidsclausule heeft betrekking tot alle domain naam van www.etilux.com

Wetgeving

N.V. Etilux bemoeit zich om de beste dienst te verlenen. In dit verband hebben we enkele persoonlijke informaties nodig. We verzekeren u dat uw privacy beschermd zal zijn en dat de principes, die door de richtlijn 2002/58/CE bepaald worden, gerespecteerd zullen zijn. Deze richtlijn heeft betrekking tot het beschermen van de privacy in de sector van de elektronische communicatie

Het controleren van de gegevens

De persoonlijke gegevens, die door ons verzameld worden, worden gecontroleerd en behandeld door N.V Etilux, rue de l’Espérance 42, 4000 Liège, RPM n° 0412.681.550.

De verzamelde gegevens

Telkens als u onze website bezoekt, verzamelen we een aantal gegevens, die betrekking hebben tot de datum; de geraadpleegde pagina’s; de producten, die in uw winkelwagen aanwezig zijn; de keywords, die u gebuikt hebt. Deze gegevens worden gebruikt om een globaal overzicht te hebben en dus ook om onze diensten en aanboden te verbeteren.

Gegevens, die via de «cookies » opgenomen worden

Onze website gebruikt "cookies". Deze "cookies" kunnen enkel door de website, die ze heeft bedacht, gelezen worden. Deze "cookies" worden gebruikt tot administratieve doelen b.v : om uw voorkeur voor sommige informaties te kennen; om een back-up te hebben van uw taal en land van herkomst, zodat deze informaties automatisch verschijnen bij uw volgende bezoek,...

Gegevens, die tijdens de bestelling of later verzameld worden

Om uw bestelling zo goed mogelijk te behandelen, vragen we u enkele gegevens als : naam , firmanaam, hoofdkantoor, b.t.w. nummer, adres van de levering, facturatieadres, e-mail adres, telefoon- en faxnummer van de firma en, als het geval zich voordoet, de naam en de personalia van de contactpersoon/personen binnen het bedrijf . Sommige gegevens zijn nodig om uw bestelling te kunnen behandelen. Het sterretje (*) duidt u de verplichte informaties aan.

De vertrouwelijkheid van de gegevens in betrekking tot de natuurlijke persoon wordt behandeld door Etilux et verwijst naar de wet van 8 december 1992. Deze wet heeft betrekking tot de bescherming van de privacy.

Het gebruik van uw gegevens

Vanaf het ogenblik dat u de website gebruikt om producten te kopen, gaat u akkoord met het feit dat Etilux sommige gegevens (regelmatig geupdate) overgeeft aan een derde (o.a.banken, financiële diensten), zodat deze personen uw kredietkaart, het nummer van uw kredietkaart, relaties met kredietinstellingen, de identiteit van de aankoper, een toestemming in betrekking met een kredietkaart of een toestemming voor individuele transacties bevestigen.

Etilux zal deze gegevens tijdelijk bewaren d.w.z. enkel gedurende de tijd, die voor de transactie nodig is.

U stemt ermee in dat Etilux deze informaties mag gebruiken om:

  • Uw bestellingen te behandelen ; te factureren ; facturen met de leveranciers te behandelen ; uw verzoeken, onderzoeken en klachten te beheren ; schulden, gerechtelijke procedures en alle andere administratieve of commerciële activiteiten te betalen.
  • Een marktstudie in te stellen, zodat u op de hoogte wordt gehouden van onze producten en diensten; van de ontwikkeling of verbeteringen van een product of van een dienst; van aanboden, kortingen en prijzen, die Etilux als belangrijk beschouwt.
  • Ze overeenkomstig met juridische, administratieve eisen of met eisen, die van toepassing zijn bij Etilux ; of in verband met juridische acties, preventies, fraudes, misdaden, rechtsvervolging van een overtreder of van een vermoedelijke overtreder, of in verband met een kredietaanvraag, te communiceren.

De opname van persoonlijke gegevens

Elke rechts- of natuurlijke persoon, die zich op de website als potentiële klant inlogd, communiceert ons zijn persoonlijke gegevens ten gevolgen van zijn inloggen.

Het inloggen op onze website heeft ten gevolge dat u ermee expliciet instemt, dat deze identificatiegegevens behandeld mogen worden in de databank van Etilux. Enkel de natuurlijke en de rechtspersonen, die genieten van de volle handelings- en rechtsbekwaamheid, mogen zich inschrijven.

Bij het inloggen moet de natuurlijke of rechtspersoon een identificatienaam en een wachtwoord aangeven. U krijgt dan een e-mail van Etilux om deze informaties te bevestigen.

De klant is verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid, de veiligheid en het eigenlijk gebruik van zijn identificatienaam en van zijn wachtwoord.

Men vermoedt dat enkel de gebruiker zijn identificatienaam en zijn wachtwoord zal gebruiken.

Zou de klant een of meerdere van deze voorwaarden miskennen, dan zal Etilux het gebruik van de identificatienaam en van het wachtwoord tijdelijk of definitief kunnen verbieden.


bottom