flag Geen geselecteerd(e) land/ taal (veranderen) separateur
 
Wat is RFID?

Wat is RFID?

RFID (Radio Frequency IDentification) omvat een technologie, die radiogolven gebruikt om voorwerpen op afstand te identificieren.

Een RFID systeem is uit de volgende elementen samengesteld :

 • een transponder, ook RFID tag genoemd, die de informatie over het te identificieren product bevat.
 • een reader, die door middel van een antenne met de tag communiceert (hij ontvangt het signaal van de tag of draagt de gegevens over naar de tag) en die de informatie naar het data systeem uitzendt.
 • een software voor de gegevensverwerking.

De RFID tag, die uit een piepkleine antenne en een chip bestaat, wordt op het te identificieren product geplaatst.

De « RFID tag » ontvangt de nodige electrische energie van het elektromagnetische veld, dat door de antenne van de reader uitgezonden wordt. De tag en de reader communiceren via radiogolven. De reader stuurt de informatie in digitaal formaat naar het computersysteem door. Dit systeem kan de afgelezen informatie opslaan of het ID van de tag in de database opzoeken. Hij kan eveneens aanvullende gegevens op de tag toevoegen.

rfid

RFID etiketten

De RFID tag kan verschillende vormen aannemen : een zelfklevend etiket, een PVC badge, een glazen ampul, een plastic cilinder,…
De RFID tags worden naar gelang van hun energiebron (passief of actief) en van hun gebruik (Read only, Write Once-Read Many of Read-Write) in categorieën ingedeeld.

Passieve RFID tags

Passieve RFID tags ontvangen energie dankzij de elektromagnetische golven, die door de antenne van de reader uitgezonden worden. Indien u een antidiefstalsysteem op uw wagen hebt, gebruikt u al passieve tags.

Actieve RFID tags

Actieve RFID tags zijn van een batterij voorzien zodat ze op grote afstanden kunnen uitzenden. Deze tags zijn groter en duurder dan passieve tags en worden meestal gebruikt om aanhangwagens of containers te localiseren.

De Read only tags of de Write Once-Read Many tags WORM,zijn voorgenummerd en vereisen een database. De inhoud van een Read only tag kan niet meer gewijzigd worden, na programmering. Dit heeft als gevolg dat deze tags meestal enkel streepjescodes bevatten, hoewel ze meer informatie zouden kunnen bevatten.

De Read-Write tags kunnen meer informatie bevatten dan Read only tags. Bovendien kan de inhoud van Read-Write tags, zo nodig, geüpdatet en gewijzigd worden. Een Read-Write tag kan met een database, die het product voortdurend begeleidt en waarvan de inhoud gedurende de supply chain gewijzigd kan worden, vergeleken worden. De opgenomen gegevens kunnen definitief, byte per byte, geblokkeerd worden. De RFID biedt talrijke voordelen aan: flexibiliteit, een hoge kwaliteit qua commerciële acties, qua informatie, qua klanteneis, enz.

Frequentiebereik van de RFID

Vandaag de dag vallen de toewijzing en de regeling van de radiofrequenties onder de nationale soevereiniteit. Dit heeft als gevolg, dat elke gebruiker dient te controleren of de producten, die hij gebruikt verenigbaar zijn met de van kracht zijnde nationale regels. Om het kort te houden : de regelgevende instanties beslissen over de frequenties of frequentiebanden, over het zendvermogen en over de maximale toegelaten tijd voor de communicatie tussen de tag en de reader. Aangezien dat een aantal frequenties al gebruikt worden voor andere toepassingen : radio, televisie, het leger, enz..beschikt de RFID maar over enkele frequenties. Deze worden in vier categorieën ingedeeld:

 • de "Lage Frequenties" minder dan 135 KHz, namelijk :125 KHz;
 • de "Hoge Frequenties": slechts één frequentie wordt gebruikt;
 • de "Ultra High Frequency", ook UHF genoemd zijn : 433 MHz en de frequentieband 860 tot 960 MHz;
 • de "Microwave": één frequentie wordt meestal gebruikt : 2.45 GHz


Lage frequenties (LF)

De leesafstand is kort tot gemiddeld en de leessnelheid is nogal traag.
Lage frequenties zijn het beste geschikt voor toegangscontrole, identificatie van dieren, voorraadbeheer, antidiefstalsystemen in wagens,enz
De leesafstand van een vaste reader is meestal kleiner dan 45 cm


Hoge frequenties (HF)

De leesafstand van een vaste reader varieert tot 1,20 meter en de leessnelheid is beter dan die van lage frequenties. Hoge frequenties worden meestal gebruikt voor toegangscontrole en voor chipkaarten.


Ultra High Frequency (UHF)

De frequentieband van de Ultra High Frequency varieert van 860 tot 950 MHz. Deze frequentieband wordt in drie categorieën ingedeeld. Elke categorie is voor een bepaalde zone geschikt, namelijk:

Zone 1 : voornamelijk in Europa : 865-868 MHz
Zone 2 : voornamelijk in de Verenigde Staten : 915 MHz
Zone 3 : voornamelijk in Japan en Azië : 950 MHz

Bij geluk zijn de meeste readers met verschillende frequenties compatibel. De UHF wordt meestal gebruikt voor de logistiek en de retail. Leesafstand tot 13 meters.


De microwave

Sommige RFID producten maken gebruik van de microwave frequentie, namelijk 2,45 GHz. Deze frequentie biedt de beste leessnelheid. Hier staat tegenover dat de microwave tags het duurste zijn en dat ze veel energie gebruiken. De microwave frequenties worden meestal voor specifieke, gespecialiseerde toepassingen aanbevolen.
Leesafstand tot 100 meters.

De RFID Reader

De RFID reader leest de informatie van de tags af en zendt ze naar de middelware uit.

De communicatie tussen de reader en de tag wordt in vier etappes uitgevoerd:
 1. De tags worden door de energie van de reader geactiveerd.
 2. De reader leest alle tags in de buurt af.
 3. Hij verzamelt de antwoorden van de tags, schaft alle duplicaten af en vermijdt onderlinge storingen (reader collission).
 4. Ten slotte geeft hij de resultaten aan de middelware door.

De middelware

De middleware is het kern van het systeem. Hij beheert de verschillende readers en bepaalt de interactie tussen de readers en de RFID tags. Hij zorgt ook voor een voorbehandeling van de informatie ( filtering, wissen van duplicaten, verwerking van de informatie, enz...) zodat ze makkelijker in de database ingevoegd kunnen worden.

rfid

De voordelen van de RFID

De RFID is een soepele technologie, die bovendien makkelijk te gebruiken is. Ze past perfect voor geautomatiseerde toepassingen. Ze biedt allerlei voordelen aan, die niet te vinden zijn bij andere identificatietechnologieën.
Een reader kan een tag contactloos en zonder zichtbaarheid aflezen.
RFID biedt u de mogelijkheid om meerdere RFID tags tegelijkertijd af te lezen. Ze zorgt voor een gegevensintegriteit en voor meer zekerheid. De RFID stelt u in staat om producten te markeren dankzij moeilijk te vervalsen etiketten, die discreet geplaatst worden op de producten.
De RFID technologie :

 • Opslag van talrijke gegevens;
 • Geen menselijke fout meer ;
 • Vermeerdert de snelheid en de doeltreffenheid ;
 • Vermeerdert de informatiebeschikbaarheid;
 • Biedt meer zekerheid aan;
 • Toegang tot de gegevens (met of zonder netwerkaansluiting)

De RFID integratie

Steeds meer ondernemingen willen efficiënter werken maar de meeste onder hen zijn onwetend van de voordelen, die de RFID aanbiedt. Meestal wordt de RFID als een aparte en kostbare technologie beschouwd.
Maar in feite gaat het om een gegevensverzamelingssysteem, dat zich makkelijk in het al bestaande systeem integreert en dankzij hetwelke u van talrijke voordelen kunt genieten, o.a een betere return on investment.
De RFID is de beste oplossing voor uw onderneming, onder andere, indien:

 • U efficiënter zou willen werken en uw onderneming al over een gegevensverzamelingssysteem beschikt, dat in uw ERP of WMS systeem geintegreerd is.
 • U meer informatie wilt opnemen dan wat met barcodes mogelijk is.
 • U aan nieuwe verplichtingen qua labeling dient te voldoen.

Hoewel de RFID een minimum reorganisatie van uw processen vereist, zult u met de talrijke voordelen van deze technologie, tevreden zijn. 
 

bottom