flag Geen geselecteerd(e) land/ taal (veranderen) separateur
 

Asset identification


Voorwerpen met serienummer

We voorzien een aantal producten met een uniek identificatienummer - een barcode of een RFID chip. Met een software programma voor voorwerpenbeheer wordt elk artikel uniek geïdentificeerd, gekoppeld aan een persoon of plaats en getraceerd.

Voor onze demonstratie worden NFC - RFID HF en RFID UHF technologie gebruikt om verschillende toepassingen te vergelijken.

Asset identification

Beweeglijke RFID Scanner


Asset Localisation


Asset Localisation

Ons asset management systeem volgt de verplaatsingen van een voorwerp via scanning van de barcode of door het lezen van een RFID chip. Dit voorwerp is met een persoon of locatie verbonden. Het systeem kan meerdere voorwerpen en meerdere locaties koppelen.

Voorbeelden

  • Het beheer van werktuigen. Een boormachine is gekoppeld aan een werkman en heeft een bepaalde plaats op de werkvloer. Met asset tracking kan u het werktuig volgen bij de verschillende ploegen en plaatsen, ook op verplaatsingen of bouwwerven.
  • Een oplossing voor de huur van audiomateriaal.
  • Het beheer van informaticamateriaal. Een computer en een printer zijn met een persoon in een kantoor gekoppeld. Asset management volgt het informaticamateriaal tijdens de hele levensduur van het voorwerp en houdt de wissel van gebruikers en plaatsen bij.


Asset tracking
 

bottom